Preimplantační genetické testování embryí (PGT)

Preimplantační genetické testování je metoda, která umožní odhalit genetickou zátěž u embryí. Provádí se odběrem několika buněk z vyvíjejícího se embrya.  Vyšetření cílí na odhalení nemocí vyskytující se v rodině i náhodně vzniklé poruchy například vlivem vyššího věku rodičů. Vhodné je i případě opakovaných těhotenských ztrát a při více neúspěšných cyklů IVF

Rozlišujeme vyšetření na:

  • Preimplantační vyšetření aneuploidií - PGT-A
  • Preimplantační vyšetření monogenních chorob - PGT-M
  • Preimplantační vyšetření strukturních chromozomových vad - PGT-SR

K nejčastějším testovaným chorobám patří cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, metabolické poruchy – fenylketonurie, syndrom fragilního X, BRCA 1, 2, Huntingtonova choroba, Duchenova muskulární dystrofie, dědičná hluchota a další vzácné nemoci. 

Ze strukturních chromozomových vad jsou nejčastější tzv. translokace. Translokace je výměna úseků DNA mezi dvěma různými chromozomy.

Vzhledem k časové náročnosti vyšetření je třeba embrya po odběru buněk zamrazit a výsledek je k dispozici za 4–6 týdnů.