Genetické poradenství

Genetické testování je jednou ze základních součástí reprodukční medicíny. Využíváme jej u diagnostiky pacientky během léčby a současně pomáhá i zplodit zdravé dítě párům, které se na nás obrátí.

Lékařská genetika zkoumá vliv dědičných a vnějších faktorů na vznik nemocí a dědičných vad. S využitím cytogenetických, molekulárně cytogenetických a molekulárně genetických metod dohledává možné příčinné genetické změny.

Genetické poradenství je součástí multidisciplinárního týmu zabývajícího se diagnostikou a léčbou lidské neplodnosti. K diagnostice reprodukčních poruch je nevyhnutelné vyšetření obou partnerů.

Součástí genetické konzultace je pohovor s lékařem zaměřený na anamnestické informace, vytvoření alespoň třígeneračního rodokmenu se zaměřením na rodinný výskyt reprodukčních poruch, reprodukčních ztrát, vrozených vývojových vad, nemocí a dobu dožití jednotlivých členů rodiny. Nedílnou součástí jsou samozřejmě odběry krve na laboratorní testy. Pokud jste vy nebo někdo z rodiny již byl geneticky vyšetřen, je vhodné nám dodat kopii genetické zprávy.

Na co se nás
často ptáte

Kam se objednat při podezření na neplodnost?

Pokud se vám nedaří otěhotnět a máte pravidelný pohlavní styk po dobu jednoho roku, je možné, že máte problém v oblasti reprodukčního zdraví. V takovém případě s vámi vaši situaci rádi probereme formou online konzultace, kde se dohodneme na dalším postupu. 

Jaké jsou příčiny neplodnosti?

Neplodnost páru může být spojena s problémem v oblasti reprodukčního zdraví u ženy nebo u muže, často se jedná o kombinovaný faktor.

Neplodnost u ženy většinou obnáší problémy s dozráváním a uvolňováním vajíček, kvalitou vajíček, endometriózou, srůsty v oblasti vaječníků a vejcovodů. U muže se obvykle jedná o špatný spermiogram, tedy nízký počet nebo špatnou morfologii spermií.

Neplodnost nejčastěji způsobují:

- věk, zejména u žen plodnost po 35. roce života klesá,
- hormonální nerovnováha,
- požívání tabákových výrobků, alkoholu nebo drog, 
- nadváha nebo naopak podvýživa,
- vrozené vývojové vady,
- endometrióza, 
- genetický faktor, 
- a další.

Příčiny mohou být různé, ale pokud k páru přistupujeme komplexně, dokážeme často tyto problémy vyřešit.

Nechci teď těhotnět, ale chci preventivně vyšetřit.

V Cermedu pracujeme se všemi různými reprodukčními plány a přáními. Pokud aktuálně děti neplánujete, nebo je neplánujete vůbec, ale máte z jakéhokoliv důvodu obavu o své reprodukční zdraví, náš tým se vám rád bude věnovat a vyšetří vás. Rádi se s vámi dohodneme na postupu pomocí online konzultace. 

Jak dlouho budou skladována naše vajíčka/spermie/embrya?

Vajíčka, spermie i celá embrya lze skladovat metodou kryokonzervace (zmražením). Nejčastější využití má tato metoda před podstoupením protinádorové léčby nebo také v případě, že máte obavy ze s věkem se snižující plodnosti. 

Takto zmražená vajíčka, spermie nebo embrya skladujeme 12 měsíců. Skladování lze prodloužit na libovolně dlouhou dobu, a to po uhrazení daného poplatku. Rovněž je možné na základě písemné žádosti skladování kdykoliv ukončit. Bližší informace lze získat v Embryologické a Andrologické laboratoři našeho centra.

Jak poznám opravdu první den menstruace?

Za první den menstruace se považuje první den, kdy ráno opravdu krvácíte, nepočítá se tedy „špinění“. Pokud začnete krvácet večer, počítá se až následující den, kdy ráno krvácíte.