Pro lékaře

Jak se Cermed odlišuje
od soukromých
reprodukčních klinik?

Centrum reprodukční medicíny (Cermed) na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno je zdravotnickým střediskem se zaměřením na reprodukční zdraví ženy. V Cermedu o pacientky a klientky pečujeme komplexně.

V mnohém se odlišujeme od  ostatních reprodukčním klinik v regionu Jihomoravského kraje:

 • nehodnotíme naši péči a úspěšnost jen počty absolvovaných IVF cyklů, ani pomocí dalších „populárních“ metrik asistované reprodukce,
 • řešíme komplexní a provázané gynekologické problémy a onemocnění, které mají často dopad na kvalitu života a mnohdy mohou negativně ovlivňovat i možnost otěhotnět,
 • nabízíme postupy, které respektují i budoucí a dosud neaktuální přání mít jednou vlastní děti,
 • vnímáme vaše zdraví jako celek – na konci naší péče a pomoci je snaha o úlevu vašich obtíží, zachránění možnosti úspěšně otěhotnět a mít vlastní děti, či vás definitivně zbavit chronických problémů, které negativně ovlivňují kvalitu vašeho života.

To vše, na jednom místě a komplexně, nabízíme v Cermedu. Jsme unikátní centrum, které disponuje špičkovým personálním a materiálovým vybavením. Máme kompetence a zázemí Fakultní nemocnice Brno, které využíváme kdykoliv je to třeba k tomu, abychom vám pomohli.

Náš tým tvoří lékaři a zdravotní sestry s různým zaměřením:

 • reprodukční medicína a její četné subspecializace (endometrióza, myomatóza, expertní sonografisté specializující se na reprodukční gynekologii, poradenství stran neplodnosti páru – IVF, inseminace a další nejmodernější a aktuální techniky asistované reprodukce),
 • onkogynekologie,
 • embryologie,
 • genetika,
 • imunologie,
 • andrologie,
 • sexuologie,
 • psychologie,
 • a další.

 Jsme součástí Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, což umožňuje unikátní návaznost reprodukční péče na péči předporodní (ambulance rizikového těhotenství, ambulance Centra prenatální diagnostiky), porodní i poporodní. Spolupráce s kolegy z jiných subspecializací je pro nás samozřejmostí.

Z pozice „fakultní resp. univerzitní nemocnice“ se intenzivně a vytrvale věnujeme výzkumu a vzdělávání nových generací zdravotníků. Nejen v našem regionu, ale i na evropské úrovni tak zaujímáme pozici instituce, která se podílí na celkovém rozvoji gynekologie a porodnictví.

Pro lékaře, kliniky a jiná zdravotnická zařízení nově nabízíme kooperaci formou „výjezdních seminářů“, která obnášejí prezentace různých témat z oblasti gynekologie a porodnictví a vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností.

Na koho se obrátit?

Jste zdravotník, zaměstnanec zdravotnického zařízení nebo subjekt podnikající v oblasti medicíny a máte zájem o naše „výjezdní semináře“ nebo jinou formu kooperace? Jsme tu pro vás.

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Více o mně

doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Více o mně

Dokumenty,
které vám
ulehčí práci

Ať už jste registrující gynekolog, lékař v nemocnici, nebo na klinice, či jiný zdravotník, tady naleznete dokumenty ke stažení, které vám ulehčí práci. Připravil je pro vás v Cermedu náš tým zdravotníků.