Myomatóza

Příznaky myomatózy ženy často přehlížejí, nebo je připisují něčemu jinému. Myomy jsou útvary kulovitého tvaru vznikající z hladké svaloviny dělohy. Bývají lokalizovány nejčastěji v oblasti děložního těla, méně často děložního hrdla. Jedná se o nejčastější typ nezhoubného nádoru dělohy, který se objevuje přibližně u 40 % žen v reprodukčním věku.

 Jako klinicky významné lze označit myomy, které způsobují potíže, jsou objemné nebo rychle rostoucí, případně se vyskytují u žen s dosud neukončenými reprodukčními plány či s poruchami plodnosti. Děložní myomatóza může být příčinou opakovaných spontánních potratů.

Příznaky děložní myomatózy:

  • Silná, prodloužená a bolestivá menstruace, 
  • nepravidelné děložní krvácení,
  • tlaky a bolesti v podbřišku,
  • diskomfort nebo bolesti při pohlavním styku,
  • časté nucení na močení,
  • nemožnost otěhotnět či opakované potraty.

Léčba myomatózy

S léčbou myomatózy myomů si v našem Centru umíme poradit. Podle situace volíme buď farmakologickou hormonální léčbu, nebo léčbu chirurgickou s využitím operací, při kterých odstraníme myomy a zároveň zachováme, či obnovíme reprodukční funkci dělohy. Využíváme primárně minimálně invazivní endoskopické metody - laparoskopie, hysteroskopie.

Objednání na tel. č.:

pracoviště Bohunice 532 233 953, mobil 606 718 041
pracoviště Porodnice mobil 608 561 994