Onkologicky nemocné ženy

V našem centru se metodám ochrany reprodukce věnujeme řadu let. Máme spoustu zkušeností s ochranou reprodukčního zdraví u žen, které musí odložit mateřství z důvodu léčby onkologických onemocnění. Vždy proto hledáme cestu, jak buňky uchovat pro pozdější početí vlastního dítěte pomocí metod asistované reprodukce.

V závislosti na zdravotním stavu pacientky volíme různé metody ochrany reprodukce. 

Patří mezi ně:

  • hormonální útlum vaječníků
  • zamražení vajíček
  • zamražení embryí tzn. vajíček oplozených spermiemi partnera
  • zamražení tkáně vaječníků před zahájením onkologické léčby. V tomto případě je po úspěšném ukončení léčby možnost zpětné transplantace tkáně s návratem k normální funkci.

Na konzultace se objednávejte na tel. 532 238 253 nebo e-mailu info@cermedbrno.cz.

Na co se nás
často ptáte

Jak probíhá stimulace a kolikrát budu muset přijít?

Běžně se každý měsíc v těle ženy připravuje několik folikulů (váčků s tekutinou, které obsahují vajíčko), ale poté dozraje a uvolní se jen jedno vajíčko. Pro lepší šanci na úspěch IVF je potřeba, aby dozrálo vajíček více. K tomuto účelu se využívá tzv. stimulace, při které jsou vaječníky stimulovány hormony, které se aplikují tenkou jehličkou.

 V průběhu hormonální stimulace, která trvá 7 - 13 dní, je třeba, aby žena docházela na kontroly ultrazvukem. Lékaři tak monitorují dozrávání folikulů, aby mohli určit vhodnou dobu pro odběr vajíček. Počet návštěv je individuální podle průběhu stimulace, ale zpravidla 3 - 4 návštěvy za jeden léčebný cyklus.

Jak dlouho budou skladována naše vajíčka nebo embrya?

Vajíčka, nebo embrya lze skladovat metodou kryokonzervace (zmražením). Nejčastější využití má tato metoda před podstoupením protinádorové léčby nebo také v případě, že máte obavy ze s věkem se snižující plodnosti.

Takto zmražená vajíčka nebo embrya skladujeme 12 měsíců. Skladování lze prodloužit na libovolně dlouhou dobu, a to po uhrazení daného poplatku. Rovněž je možné na základě písemné žádosti skladování kdykoliv ukončit. Bližší informace lze získat v Embryologické laboratoři našeho centra - 532 238 281 nebo na emailu info@cermedbrno.cz.