Antimülleriánský hormon (AMH)

Antimülleriánský hormon vypovídá o ovariální rezervě ženy, neboli její zásobě vajíček. Stanovení AMH je ukazatelem funkce vaječníku a pomáhá při rozhodování o nejvhodnější léčbě. Jeho hladina souvisí s počtem vajíček, která jsou ve vaječníku přítomna.

U žen je tento hormon produkován buňkami, které obklopují vajíčko (tzv. buňky granulózy) a regulují jejich dozrávání. Hladina hormonu se s věkem snižuje a je úměrná zásobě vajíček. U ženy v reprodukčním věku by se měla jeho hodnota pohybovat od 2-6,8 ng/ml.

Ženy s nízkou hodnotou AMH mají malou tzv. ovariální rezervu, která se projevuje poruchami ovulace a potížemi s otěhotněním. U žen s vysokou hodnotou tohoto hormonu je vyšší riziko bouřlivé reakce na stimulaci vaječníku a vzniku hyperstimulačního syndromu.

Vyšetření hodnoty AMH je výkon, který není hrazen ze zdravotního pojištění.