IVF s darovanými buňkami

Darovaná vajíčka


Program IVF s darovanými vajíčky je určen pro ženy, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje bezpečné těhotenství s vlastními vajíčky, nebo je nejsou z různých důvodů schopny tvořit. 

Jak se léčí neplodnost s IVF darovanými vajíčky?

IVF s darovanými vajíčky je řešením pro ženy, které pro dosažení těhotenství potřebují přijmout cizí vajíčko od dárkyně. Takhle darovaná vajíčka se oplodní spermatem partnera pacientky a po pěti dnech kultivace vzniklého embrya - nyní už blastocysty, je vzniklé embryo transplantováno do dělohy příjemkyně. Zbylá kvalitní embrya získaná z léčebného cyklu jsou zamražena.

Převážně se k léčbě za pomoci programu darovaných vajíček přistupuje u žen s předčasným selháním vaječníků či genetickou zátěží, u žen po chirurgickém odstranění vaječníků, u pacientek léčených chemoterapií pro zhoubná onemocnění.

Jaké jsou naše dárkyně vajíček?

Naše dárkyně jsou ženy ve věku 18–34 let, s dobrým zdravotním stavem a minimálně ukončeným středoškolským vzděláním. V nejbližší rodině, ani u samotné dárkyně se nevyskytují žádné geneticky podmíněné choroby. Naše dárkyně podstupují všechna zákonem ustanovená vyšetření povinná pro darování buněk, ultrazvuková vyšetření, testy na pohlavně přenosná onemocnění, genetické vyšetření. Při výběru vhodné dárkyně bereme v úvahu charakterové rysy páru, stejně tak jako fyzické.

V České republice je darování vajíček oboustranně anonymní.

 

Darované spermie

Oplození darovanými spermiemi je určeno pro ženy, které nejsou schopné dosáhnout těhotenství za pomoci spermatu partnera. 


Jak se léčí neplodnost pomocí darovaných spermií?

Dárcovství spermatu začíná darováním tekutiny obsahující sperma, která se uvolňuje během ejakulace. Současný úspěšný rozvoj metod asistované reprodukce v léčbě mužské neplodnosti výrazně omezil použití spermií dárce. Indikací zůstávají geneticky vázané choroby nebo nemožnost využití metod asistované reprodukce pro nedostatečnou kvalitu spermatu. Z právního hlediska je přípustné darování spermatu u manželských a partnerských heterosexuálních dvojic. Nezbytný je notářsky ověřený souhlas obou partnerů (viz formuláře níž)

Jak vybíráme naše dárce spermatu?

Spermie dárce mohou být použity technikou IUI, IVF, ICSI. Zásadně se používá kryokonzervované (zamražené) sperma řádně vyšetřených dárců dle zákona o lidských tkáních a buňkách 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb. Muži, kteří jsou našimi dárci spermií, jsou ve věku 18–35 let, s dobrým zdravotním stavem a minimálně ukončeným středoškolským vzděláním. V nejbližší rodině, ani u samotného dárce se nevyskytují geneticky podmíněné choroby.

Při výběru vhodného dárce bereme v úvahu charakterové rysy páru, stejně jako fyzické. Optimální dárce je vybrán na základě podrobného dotazníku se zaměřením na vzhled a přání pacientů (viz formuláře níže). Vyplněný dotazník se odevzdává lékaři během konzultace v ambulanci. Je třeba důsledně respektovat všechny etické, legislativní a technické aspekty tohoto výkonu.

V České republice je darování spermií oboustranně anonymní.

 

Darovaná embrya

Program dárcovství embryí je určen pro manželské i partnerské páry, kterým nelze jinými metodami asistované reprodukce pomoci k dosažení vlastního dítěte. Nejčastější důvody k využití programu dárcovských embryí jsou absence produkce zárodečných buněk u obou partnerů, opakovaný nedostatečný vývoj embryí  a genetická zátěž. Je možné použít již zamražená embrya nebo metodu oplození čerstvého darovaného vajíčka spermatem dárce.

 

ZVAŽUJETE LÉČBU ZA POMOCI DAROVANÝCH buněk? Dárcovský program vám v případě zájmu rádi přiblížíme,

kontaktujte nás

Společně zhodnotíme vaši situaci, probereme možnosti léčby a navrhneme optimální přípravu před medicínským zásahem. Zajistíme vám veškeré vhodné, či požadované vyšetření.