Cermed získal evropskou akreditaci pro léčbu endometriózy
#Centrum reprodukční medicíny #Endometrióza

Na Centru reprodukční medicíny (Cermed) Gynekologicko-porodnické kliniky proběhl úspěšný audit evropské certifikační agentury EuroEndoCert.

EroEndoCert

Certifikační komise pod vedením prof. Martina Sillema posuzovala léčebné postupy pracoviště u pacientek s poruchami plodnosti v souvislosti s endometriózou. Byla vyhodnocena komplexnost spolupráce centra s ostatními operačními obory při intervenční léčbě a komise rovněž hodnotila mezioborovou péči v návaznosti na operace, včetně léčebných postupů asistované reprodukce.

Na základě auditu dle kritérií Scientific Endometriosis Foundation a European Endometriosis League, byl Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno přidělen statut certifikovaného centra pro endometriózu “Endometriosis centre of excellence“.

Jedná se o potvrzení, že naše pracoviště poskytuje pacientkám s endometriózou léčebnou péči na nejvyšší evropské úrovni.

Optimalizace parametrů léčby endometriózy dle evropských standardů přináší zásadní benefit našim pacientkám. Přispívá tak k dosažení vašeho vytouženého cíle – vlastního dítěte.

Jsme vašimi průvodci na cestě k úplné rodině.

EuroEndoCert endometrióza

Všechny články

Ostatní články