MUDr. Lenka Mekiňová

Lenka Mekiňová se narodila v roce 1986 v Trstenej na Slovensku. Vystudovala Lékařskou fakultu MU Brno, absolvovala v roce 2011. Působí od roku 2011 na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. V roce 2016 úspěšně složila Evropskou atestaci v oboru Gynekologie a porodnictví. Věnuje se reprodukční medicíně a asistované reprodukci.

Zpět