MUDr. Eliška Gazárková

Eliška Gazárková vystudovala Lékařskou fakultu MU Brno. Absolvovala v roce 2017, od té doby pracuje jako lékařka na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Věnuje se ultrazvukové diagnostice v gynekologii, pravidelně se v této problematice vzdělává, získala certifikát IOTA (The International Ovarian Tumor Analysis). Dále se specializuje na problematiku hluboké infiltrující endometriózy, její diagnostiku, konzervativní i chirurgickou léčbu a dispenzarizaci pacientek.

Zpět