MUDr. Karel Crha

Karel Crha vystudoval Lékařskou fakultu MU. Atestoval v roce 2017, specializační atestaci z reprodukční medicíny absolvoval v roce 2021. V současnosti působí jako vedoucí lékař na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno, kam nastoupil v roce 2018. Specializuje se na oblast reprodukční medicíny. Věnuje se převážně problematice endometriózy, její diagnostice a terapii a poruchám plodnosti. Působí jako odborný asistent při výuce studentů Lékařské fakulty MU.

Zpět