Bc. Leona Ftáčníková

Leona Ftačníková vystudovala Střední zdravotnickou školu ve Vyškově, studium ukončila státní maturitní zkouškou v roce 1993. Na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno pracuje od roku 1993. Její první pracovní zkušenosti byly na gynekologické ambulanci, kde pracovala 3roky, poté působila 13 let na lůžkovém gynekologickém oddělení. V roce 2012 ukončila bakalářské studium v oboru porodní asistence na Universitě Palackého v Olomouci. Poté pracovala 5 let na porodním sále. Od roku 2017 zastává pozici staniční sestry na gynekologickém oddělení.

Zpět