Ilona Rošická

Ilona Rošická pracovala na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno od roku 1987 jako porodní asistentka na porodním sále, poté na pooperačním lůžkovém oddělení. Od roku 1994 pracuje v Centru asistované reprodukce a od listopadu 2017 zde zastává funkci staniční sestry.

Zpět