doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D.

Michal Ješeta vystudoval ČZU v Praze a na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno nastoupil v roce 2015. V roce 2017 získal mezinárodní certifikát ESHRE Clinical Embryologist a v roce 2021 certifikát ESHRE Senior Embryologist. Podílí se na výuce studentů Lékařské fakulty MU. Je viceprezidentem Asociace reprodukční embryologie. Jeho výzkumná činnost v oboru fyziologie reprodukce je zaměřena na spermatogenezi, oogenezi, proces fertilizace a následný embryonální vývoj savčích embryí.

Zpět