MUDr. Kateřina Remundová

Kateřina Remundová vystudovala 3. Lékařskou fakultu UK a absolvovala v roce 2015. Od té doby pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Věnuje se asistované reprodukci a poruchám plodnosti.

Zpět