MUDr. Eva Matušková

Eva Matušková se narodila ve Vyškově a vystudovala Lékařskou fakultu MU. Aboslvovala v roce 2013. Následně nastoupila na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno. V roce 2018 získala specializaci v oboru Gynekologie a porodnictví a  aktuálně se věnuje reprodukční medicíně. 

Zpět