K čemu slouží embryologické metody

ICSI

ICSI

Intracytoplasmatická injekce spermie spočívá v zavedení spermie přímo do vajíčka. Metoda zvyšuje procento oplozených vajíček a používá se například při zhoršených hodnotách spermiogramu.

PICSI

PICSI

Intracytoplasmatická injekce preselektované spermie je výběr spermie dle zralosti, protože jen zralé spermie jsou schopné oplodnit vajíčko. Takto vybraná spermie je následně pomocí ICSI zavedena přímo do vajíčka.

MACS

MACS

Magneticky aktivované třídění spermií (MACS) je selekce poškozených spermií. Vysoký stupeň poškození DNA ve spermiích může negativně ovlivnit vývoj embrya, čemuž výběrem kvalitních spermií předcházíme. Takto selektované spermie jsou použity pro oplození vajíček metodou ICSI nebo na intrauterinní inseminaci.

MFSS

MFSS

Mikrofluidní separace spermií je další metodou, která se zaměřuje na výběr správné spermie k oplození vajíčka. Separace probíhá pomocí speciálního čipu. Selekcí přes mikroskopické kanálky je podstatně větší šance na zisk kvalitních spermií. Tyto spermie jsou následně použity pro oplození vajíček pomocí ICSI nebo na intrauterinní inseminaci.

Kultivace embryí

Kultivace embryí

Vývoj embrya úzce souvisí s jeho životaschopností a šancí na dosažení těhotenství. V přirozeném průběhu vývoje dochází k transferu embrya do dělohy po 4-5 dnech putování ve vejcovodech. Prodloužená kultivace simuluje tento průběh. Nepřetržité sledování pomocí Time Lapse systému pomáhá vybrat nejlepší embrya na transfer, a hlavně zajišťuje nerušený vývoj embryí v optimálních podmínkách. 

Asistovaný hatching

Asistovaný hatching

Embryo je kryto tenkým obalem, který musí před uhnízděním v děloze opustit. Asistovaný hatching je šetrné otevření obalu embrya pomocí laseru a provádí se v případě, kdy je obal pevný nebo silnější. Cílem je zvýšit úspěšnost uchycení embryí v děloze. 

Speciální médium na transfer

Speciální médium na transfer

Jedná se o tekutinu s vysokým obsahem kyseliny hyaluronové, která podporuje uhnízdění embrya. Prokazatelně se tak zvyšuje počet těhotenství, přičemž metoda je použitelná při embryotransferu všech vývojových stádií embryí, a to jak čerstvých, tak zamražených.

Preimplantační genetické testování (PGT)

Preimplantační genetické testování (PGT)

Podstatou preimplantačního testování je genetické vyšetření embrya před jeho přenosem do dutiny děložní. Genetické vyšetření se provádí z několika buněk odebraných z vyvíjejícího se embrya. Odběr se provádí nejčastěji ve stádiu 5denního embrya. 

Kryokonzervace

Kryokonzervace

Kryokonzervace spočívá v zamražení vajíček, spermií či embryí pro pozdější využití v rámci metod IVF.