Darované spermie

Jak se léčí neplodnost pomocí darovaných spermií?

Současný úspěšný rozvoj metod asistované reprodukce v léčbě mužské neplodnosti výrazně omezil použití spermií dárce. Indikací zůstávají geneticky vázané choroby nebo nemožnost využití metod asistované reprodukce pro nedostatečnou kvalitu spermatu. Z právního hlediska je přípustné darování spermatu u manželských a partnerských heterosexuálních dvojic. Nezbytný je notářsky ověřený souhlas obou partnerů (viz formuláře níž)

Jak vybíráme naše dárce spermatu?

Spermie dárce mohou být použity k oplození technikou IUI, IVF, ICSI. Zásadně se používá kryokonzervované (zamražené) sperma řádně vyšetřených dárců dle zákona o lidských tkáních a buňkách 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb. Muži, kteří jsou našimi dárci spermií, jsou ve věku 18–35 let, s dobrým zdravotním stavem a minimálně ukončeným středoškolským vzděláním. V nejbližší rodině, ani u samotného dárce se nevyskytují geneticky podmíněné choroby.

Při výběru vhodného dárce bereme v úvahu charakterové rysy páru, stejně jako fyzické. Optimální dárce je vybrán na základě podrobného dotazníku se zaměřením na vzhled a přání pacientů (viz formuláře níže). Vyplněný dotazník se odevzdává lékaři během konzultace v ambulanci. Je třeba důsledně respektovat všechny etické, legislativní a technické aspekty tohoto výkonu.

V České republice je darování spermií oboustranně anonymní.

 Zvažujete léčbu za pomoci darovaných buněk? Dárcovský program vám v případě zájmu rádi přiblížíme. Kontaktujte nás.

Společně zhodnotíme vaši situaci, probereme možnosti léčby a navrhneme optimální přípravu před medicínským zásahem. Zajistíme vám veškeré vhodné, či požadované vyšetření.

Formuláře ke stažení:

Prohlášení a souhlas partnerů s oplodněním semenem dárce

Dotazník pro žadatele o darované spermie