Darovaná vajíčka

Jak se léčí neplodnost s IVF darovanými vajíčky?

IVF s darovanými vajíčky je řešením pro ženy, které pro dosažení těhotenství potřebují přijmout cizí vajíčko od dárkyně. Takhle darovaná vajíčka se oplodní spermatem partnera pacientky a po pěti dnech kultivace vzniklého embrya – nyní už blastocysty, je vzniklé embryo transplantováno do dělohy příjemkyně. Zbývající kvalitní embrya získaná z léčebného cyklu jsou zamražena.

Převážně se k léčbě za pomoci programu darovaných vajíček přistupuje u žen s předčasným selháním vaječníků či genetickou zátěží, u žen po chirurgickém odstranění vaječníků, u pacientek léčených chemoterapií pro zhoubná onemocnění.

Jaké jsou naše dárkyně vajíček?

Naše dárkyně jsou ženy ve věku 18–34 let, s dobrým zdravotním stavem a minimálně ukončeným středoškolským vzděláním. V nejbližší rodině, ani u samotné dárkyně se nevyskytují žádné geneticky podmíněné choroby. Naše dárkyně podstupují všechna zákonem ustanovená vyšetření povinná pro darování buněk, ultrazvuková vyšetření, testy na pohlavně přenosná onemocnění, genetické vyšetření. Při výběru vhodné dárkyně bereme v úvahu charakterové rysy páru, stejně tak jako fyzické. V České republice je darování vajíček oboustranně anonymní.

Zvažujete léčbu za pomoci darovaných buněk? Dárcovský program vám v případě zájmu rádi přiblížíme.  Kontaktujte nás.

Společně zhodnotíme vaši situaci, probereme možnosti léčby a navrhneme optimální přípravu před medicínským zásahem. Zajistíme vám veškeré vhodné, či požadované vyšetření.

Formulář ke stažení:

Dotazník pro žadatele o darované vajička